Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0037-C0001
Номер на проект: 08-23-272/25.04.08
Наименование: “Обществените съвети – живата връзка между гражданите и местната власт”
Бенефициент: Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност “Болкан Асист”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие на капацитета и укрепване на обществените съвети в България като ефективно средство за консултиране с гражданите и за въздействие върху решенията на местно ниво
Дейности: Дейност 1 Организиране на цикъл от обучения и семинари за представители на обществени съвети
Дейност 2 Провеждане на учебно пътуване в Германия
Дейност 3 Провеждане на две кръгли маси и една конференция с общото участие на представители на местните власти и обществените съвети
Дейност 4 Създаване на електронна база данни и система за работа в мрежа
Дейност 5 Публикуване на сборник с добри практики
Дейност 6 Съпътстваща информационна кампания
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ФРМС Консулт
ЕТ "НИЕ - 91 Евгений Вангелов"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 225 849 BGN
Общ бюджет: 197 913 BGN
БФП: 197 913 BGN
Общо изплатени средства: 197 913 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 197 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 45 170 BGN
2009 134 410 BGN
2010 18 333 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
197 913 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 168 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 38 394 BGN
2009 114 248 BGN
2010 15 583 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
168 226 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 775 BGN
2009 20 161 BGN
2010 2 750 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 687 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - 2 бр. двумодулни обучения със 100 участника 80 бр. успешно завършили цикъла
Индикатор 2 По Д2 - 1 бр. седемдневно посещение в Германия с 16 участника (12 представители на НПО и местни власти (6:6) и 4-ма представители на водещата организация (вкл. двама преводачи) 5 бр. проучени практики
Индикатор 3 По Д3 - 2 бр.кръгли маси с продължителност 4-5 часа 1 бр. Конференция (1,5 дни) с участието на 80 човека (представители на Обществени съвети, местни власти бизнес) 3 бр. Предложения за промени в нормативната уредба
Индикатор 4 По д4 - 1 бр. база данни 1 бр. електронна мрежа
Индикатор 5 По Д5 - Издадени и разпространени 1000 броя сборника
Индикатор 6 По Д6 - 10 публикации за проекта в медиите Проведени 2 пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз