Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831421471 ЕТ "НИЕ - 91 Евгений Вангелов"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Суходолска" 2, бл. 25, вх. А, ап.9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Обществените съвети – живата връзка между гражданите и местната власт” BG051PO002-2.3.02-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз