Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0086-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/012
Наименование: Марица и Сайент заедно в Европа
Бенефициент: Община Марица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Проект „Марица и Сайент заедно в Европа” има за цел да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия - България – Испания.
Дейности: Управление на проекта
Създаване на институционална рамка на междурегионалното сътрудничество между Община Марица, България и Община Сайент, Испания
Проучване на положителния опит в областта на местното развитие на Община Сайент, Испания
Провеждане на практическо обучение на експерти и служители от Община Марица
Провеждане на проучвателно пътуване в Испания
Създаване на промоционен филм на добрите практики от проучвателното пътуване в Испания и интернетпортал за междурегионално сътрудничество
Изготвяне на Дългосрочна програма за сътрудничество и изграждане на пул от проектни идеи за осъществяване на съвместни проекти по европейски програми
Информационна кампания, медийно отразяване, визуализация и публичност
Провеждане на междурегионална конференция по въпросите на междуобщинското и междурегионално сътрудничество и формиране на мрежа за междурегионално сътрудничество на общините по поречието на река Марица
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 254 440 BGN
Общ бюджет: 206 880 BGN
БФП: 206 880 BGN
Общо изплатени средства: 206 880 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 76 332 BGN
2011 130 548 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
206 880 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 64 882 BGN
2011 110 966 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 848 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 450 BGN
2011 19 582 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 032 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 регионални / местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 Проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 Участници в междурегионални събития
Индикатор 5 Междурегионални събития, организирани за обмяна на опит .


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз