Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0062-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/019-01
Наименование: Изграждане на партньорство за сътрудничество и обмен на добри практики между община Ловеч и община Ерфурт
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение кореспондира с целите на настоящата схема „Междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Регионално развитие, а именно” Подкрепа за междурегионално сътруничество и обмен на най-добри практики» Проектът има за цел да подкрепи региони от различни европейски страни да установят контакти и да изградят партньорства за сътрудничество. Това ще доведе до обмен на информация и създаване на партньорство, подпомагащо балансираното, хармонично и устойчиво раз
Дейности: Дейност 1 Създаване на екип
Дейност 2 Дейности по публичност
Дейност 3 Работно посещение в Ерфурт(Германия)
Дейност 4 Провеждане на учебен семинар
Дейност 5 Избор на консултант за предварителни проучвания
Дейност 6 Реализиране на проучванията
Дейност 7 Разработка на проект за интегриран план
Дейност 8 Провеждане на кръгла маса
Дейност 9 Представяне на пилотният проект на световен форум
Дейност 10 Изготвяне на уеб сайт
Дейност 11 Отчет на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 118 253 BGN
Общ бюджет: 103 359 BGN
БФП: 103 359 BGN
Общо изплатени средства: 103 359 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 729 BGN
2011 75 630 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 359 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 569 BGN
2011 64 286 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 855 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 159 BGN
2011 11 345 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 504 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор откриване на иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 Индикатор: изясняване регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 Отбелязване брой проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 Определяне участници в междурегионални събития
Индикатор 5 Поява на междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз