Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114678762 Неографити
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен гр. Плевен, ул. "Вежен" №12, ет.1, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на партньорство за сътрудничество и обмен на добри практики между община Ловеч и община Ерфурт BG161PO001-4.2.01-0062-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз