Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.01-0044-C0001
Номер на проект: 07-23-65/20.11.2007
Наименование: Укрепване на капацитета на “НПО Линкс” за подобряване на интегритета в местната власт
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ “НПО ЛИНКС”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 05.02.2008
Дата на приключване: 05.02.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши капацитетът на третия сектор за разработване и прилагане на широк спектър от инструменти, съвместно с представителите на местната власт, в областта на подобряването качеството на административното обслужване и превенция на корупционни практики на местно ниво
Дейности: Дейност 1 Диагностика на организационното състояние на НПО Линкс
Дейност 2 Екипни сесии за планиране
Дейност 3 Специализирани обучителни модули за осъществяване на одит за интегритет на местните власти в България
Дейност 4 Изработване на Интернет страница на НПО Линкс и онлайн библиотека с ресурси по темата „Интегритет“
Дейност 5 Изработване и разпространение на брошура и наръчник по темата „Интегритет“
Дейност 6 Заключителна конференция
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 492 BGN
Общ бюджет: 150 460 BGN
БФП: 150 460 BGN
Общо изплатени средства: 150 460 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 150 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 82 890 BGN
2009 55 039 BGN
2010 0 BGN
2011 12 531 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 460 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 70 456 BGN
2009 46 783 BGN
2010 0 BGN
2011 10 651 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 433 BGN
2009 8 256 BGN
2010 0 BGN
2011 1 880 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 569 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвена оценка и анализ съгласно дейност 1
Индикатор 2 По дейност 2: - 1 Стратегия за организационно развитие - 1 План за действие - 3 Програми - 1 преформулирана мисия - 10 обучени представители на НПО Линкс
Индикатор 3 Проведени специализирани обучителни модули съгласно Д.3 - 5 нови услуги в портфолиото на НПО Линкс - 30 обучени по темата интегритет членове/доброволци на НПО Линкс - 5 проведени одита за интегритет - Намаляване на времето, необходимо за обра
Индикатор 4 Функционираща Интернет страница на НПО Линкс
Индикатор 5 Проведена заключителна конференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз