Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0507-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД в гр.София"
Бенефициент: "КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 09.06.2014
Начална дата: 30.06.2014
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД в гр.София"
Дейности: Визуализация на проекта
Изпълнение на СМР – инвестиции в намаляване енергоемкостта на сградния фонд
Доставка на ДМА – производствено оборудване
Отчитане на проекта
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 366 451 BGN
Общ бюджет: 731 644 BGN
БФП: 365 822 BGN
Общо изплатени средства: 365 822 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 365 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 365 822 BGN
365 822 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 310 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 310 949 BGN
310 949 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 54 873 BGN
54 873 BGN
Финансиране от бенефициента 366 451 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 6 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз