Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0432-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "Дискрет" ЕООД"
Бенефициент: " ДИСКРЕТ " ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на "Дискрет" ЕООД"
Дейности: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на отоплителна инсталация
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на разкройващ циркуляр
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пробивна машина
Визуализация на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АССА"ООД
"Каме" ЕООД
ГЕОРГИ МИЛЧЕВ - НАДИН
ХОРОЗ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 571 BGN
Общ бюджет: 289 141 BGN
БФП: 144 571 BGN
Общо изплатени средства: 144 571 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 144 571 BGN
144 571 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 122 885 BGN
122 885 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 21 686 BGN
21 686 BGN
Финансиране от бенефициента 144 571 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 (Д) Доставена, монтирана и въведена в експлоатация отоплителна инсталация
Индикатор 9 (Д) Доставен, монтиран и въведен в експлоатация разкройващ циркуляр
Индикатор 10 (Д) Доставена, монтирана и въведена в експлоатация пробивна машина
Индикатор 11 (Д) Създадени нови продукти
Индикатор 12 (Д) Изработени и поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 13 (Д) Изработена и поставена постоянна обозначителна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз