Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0499-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в "Метал" АД"
Бенефициент: "Метал" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в "Метал" АД"
Дейности: Извършване на енергиен одит
Дейност 1 Доставка и въвеждане в експлоатация на нова машина за фрезоване на ямков секрет на ключове
Дейност 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на роботизиран комплекс за шлайфане на дръжки и шилдове
Дейност 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на регулатори на консумирана ел. мощност на 4 бр. мотори на аспираторни вентилатори
Дейност 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на регулатор на консумирана ел. мощност на 1 бр. ел. мотор на дискова ножица за цепене на ламарина
Дейност 5: Смяна на прозоречна дограма на производствено хале – прозорци на бетонови рамки и пирамидални прозорци
Дейност 6: Смяна на прозоречна дограма на стълбищна клетка на административна сграда
Дейност 7 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 397 062 BGN
Общ бюджет: 792 367 BGN
БФП: 396 183 BGN
Общо изплатени средства: 396 183 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 396 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 396 183 BGN
396 183 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 336 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 336 756 BGN
336 756 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 59 427 BGN
59 427 BGN
Финансиране от бенефициента 397 062 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 (Д) Въведени в експлоатация нови машини
Индикатор 3 (Д) Смяна на прозоречна дограма на производствено хале
Индикатор 4 (Д) Смяна на прозоречна дограма на стълбищна клетка на административна сграда
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепеното предприятие
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепеното предприятие
Индикатор 7 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз