Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200147170 БОТКО-РОБОТИКС ЕООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово ул. "Чумерна" № 10, вх. А, ет. 4, ап. 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на иновативна хотелска брава с RFID управление" BG161PO003-1.1.07-0103-C0001
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в "Метал" АД" BG161PO003-2.3.02-0499-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз