Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0380-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на енергийно ефективни мерки в офис и производствено-складова база на "БЕЛВИ КОМЕРС" ООД"
Бенефициент: "БЕЛВИ КОМЕРС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на енергийно ефективни мерки в офис и производствено-складова база на "БЕЛВИ КОМЕРС" ООД"
Дейности: Разходи за извършване на енергиен одит
Изпълнение на Дейност 2 - СМР за въвеждане на енергийно ефективни мерки в офис и производствено-складова база на "БЕЛВИ КОМЕРС" ООД
Изпълнение на Дейност 3 - Визуализация и публичност
Изпълнение на Дейност 1 - Придобиване на инвестиционен технически проект съгласно ЗУТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 247 228 BGN
Общ бюджет: 494 456 BGN
БФП: 247 228 BGN
Общо изплатени средства: 247 121 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 247 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 160 698 BGN
2015 86 423 BGN
247 121 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 210 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 136 593 BGN
2015 73 459 BGN
210 052 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 105 BGN
2015 12 963 BGN
37 068 BGN
Финансиране от бенефициента 247 228 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Брой открити нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз