Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201607560 РЕНОВА КОНСУЛТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.СОФИЯ Уошбърн №61 ет.7 ап.17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта в "ТОПЛИВО-4" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0276-C0001
"Въвеждане на енергийно ефективни мерки в офис и производствено-складова база на "БЕЛВИ КОМЕРС" ООД" BG161PO003-2.3.02-0380-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз