Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0211-C0001
Номер на проект: А12-22-19
Наименование: Повишаване на професионалната квалификация на служителите в СО - район „Овча Купел”
Бенефициент: Столична община - район Овча купел
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 13.05.2014
Дата на приключване: 13.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се повиши капацитетът на служителите от СО – Район „Овча Купел” за изпълнение на принципите на добро управление и добро демократично местно управление.
Дейности: Дейност 1. Организиране и провеждане на обучения в Института по публична администрация съгласно Каталога на ИПА по следните теми:
Дейност 2. Организиране и провеждане на изнесени обучения по ключови компетентности на тема:
Дейност 3. Организиране и провеждане на обучение по Антикризисен мениджмънт на публичната среда.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
Реклама Консулт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 122 BGN
Общ бюджет: 79 400 BGN
БФП: 79 400 BGN
Общо изплатени средства: 79 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 422 BGN
2015 34 978 BGN
79 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 37 759 BGN
2015 29 731 BGN
67 490 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 663 BGN
2015 5 247 BGN
11 910 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 5 (Д) Публикации в пресата
Индикатор 6 (Д) Плакат
Индикатор 7 (Д) Диплян
Индикатор 8 (Д) Банерфикс
Индикатор 9 (Д) Торбички
Индикатор 10 (Д) Тефтери с химикал
Индикатор 11 (Д) USB
Индикатор 12 (Д) Термочаша
Индикатор 13 (Д) Визитник
Индикатор 14 (Д) Прессъобщения
Индикатор 15 (Д) Рекламни класьори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз