Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0061-C0001
Номер на проект: CO/STF/60/04.03.2008
Наименование: "Достъпен контролер – ДОКОН (Affordable controller - AFFOCO)"
Бенефициент: "Сетелис" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2009
Начална дата: 19.03.2009
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разработване на програмируем логически контролер (PLC), стъпващ върху стандартна микропроцесорна архитектура (ARM, MIPS, PowerPC), стандартна операционна система (Linux) и специализиран приложен софтуер за управление и конфигуриране на контролера.
Дейности: Дейности изпълнявани със собствен труд
Дейности свързани със закупуване на консумативи и материали
Изработване на оценки,бизнес планове,анализи,проучвания
Изготвяне на икономическа,финансова и техническа оценка,Контрол и наблюдение
Изработване на опитен образец
Изготвяне на рекламни материали и интернет страница
Наемане на изложбени площи и мултимедия
Одит на проекта
визуализация на проекта
Наемане на помещения за изследване,измерване,изпитване,изработка на опитен образец
Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 375 853 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 91 239 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 731 BGN
2011 66 508 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 239 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 021 BGN
2011 56 532 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 553 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 710 BGN
2011 9 976 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 686 BGN
Финансиране от бенефициента 62 204 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз