Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175329384 Тонер стрийм
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Цар Самуил 50




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Достъпен контролер – ДОКОН (Affordable controller - AFFOCO)" BG161PO003-1.1.01-0061-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз