Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0057-C0001
Номер на проект: CO/STF/56/28.02.2008
Наименование: "Разработване на интеграционен софтуер за повишаване ефективността на бизнес процесите в малки и средни предприятия"
Бенефициент: "Проинтегра" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2009
Начална дата: 19.03.2009
Дата на приключване: 19.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Разработване на опитен образец на интеграционен софтуерен продукт, предназначен за малки и средни по размер организации, който да представлява свързващо звено между обособени софтуерни продукти. извличайки информация от потребителския интерфейс на даден софтуерен продукт, обработвайки я и въвеждайки в потребителския интерфейс на друг софтуер.
Дейности: Дейност изпълнявана със собствен труд
Дейности свързани със закупуване на активи
Изработване на оценки,анализи,бизнес планове,проучвания
Изготвяне на рекламни материали и интернет портал
Наемане на изложбени площи и мултимедия
Визуализация и одит на проекта
Наемане на помещения за изследване ,измерване,изпитване,изработка на опитен образец
Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 285 462 BGN
Общ бюджет: 282 530 BGN
БФП: 251 452 BGN
Общо изплатени средства: 251 378 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 251 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 343 BGN
2011 207 035 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
251 378 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 213 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 691 BGN
2011 175 980 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
213 671 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 651 BGN
2011 31 055 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 707 BGN
Финансиране от бенефициента 35 282 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз