Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103857070 АРДЕС Информационни Технологии
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ж.к. Младост, бл.143, вх.3, ет.1, ап.33
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане и сертификация на СУК и инвестиционна подкрепа в "МикроАкаунт"ЕООД BG161PO003-2.1.02-0119-C0001
"Разработване на интеграционен софтуер за повишаване ефективността на бизнес процесите в малки и средни предприятия" BG161PO003-1.1.01-0057-C0001
ВИРТУАЛНО БЮРО ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ BG051PO001-5.2.06-0183-C0001
„ ISO 9001 : 2008 с обхват: Проектиране и разработване на софтуер за маркетинкови проучвания, ERP и CRM системи” BG161PO003-2.1.08-0141-C0001
Въвеждане на софтуерни системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP система) и работата с клиенти (CRM система) BG161PO003-2.1.12-0966-C0001
"Създаване на устойчиво предприятие за реклама и посредничество при продажба на софтуерни продукти и консултантски услуги" BG051PO001-1.2.03-0419-C0001
Диверсификация на продукцията на ЕЛКОМ - МД ООД чрез иновативен продукт „Модулна Трансформаторна Подстанция” BG161PO003-1.1.07-0650-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз