Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0008-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07003
Наименование: Да бъдеш мобилен
Бенефициент: "Кимимпекс - търговия и лизинг" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 16.12.2008
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да подобри адаптивността и конкурентоспособността на "Кимимпекс -търговия и лизинг" ООД, посредством развитие потенциала на мениджърите на средно ниво и продавач-консултантите, осъществяващи комуникацията на компанията с крайните клиенти. Това е залог за развитие на цялата компания, тъй като средния мениджмънт оказва влияние върху развитието на целия екип.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екип за управление на проекта Управленският екип включва ръководител проект, счетоводител и организатор обучения. Провеждане на регулярни срещи с преподавателите, разработване на тръжна документация за избор на подизпълнители.
Дейност 2: Сформиране на учебни групи. Сформиране на 27 учебни групи в рамките на 10 потока на обучение.
Дейност 3: Провеждане на търгове за избор на подизпълнители за обучения и доставка на учебни материали и пособия. Чрез търг по ПМС 55 на МС се осъществява процедурата за избор на подизпълнители. Избрани са два подизпълнителя.
Дейност 4: Обучение за придобиване на част от професия "Икономист", специалност "Търговия" 17 лица са включени в обучението. Продължителност на обучението - 120 уч. ч.
Дейност 5: Обучение за придобиване на част от професия "Продавач-консултант", специалност "Продавач-консултант". 347 лица от компанията са включени в обучението.
Дейност 6: Популяризиране и визуализация на проекта Изработване на стандартна табела по проекта, 600 бр. информационни брошури. Осъществяване на 3 публикации за проекта в пресата. Провеждане на 1 пресконференция.
Дейност 7: Мониторинг и отчетност на дейностите. Постоянен мониторинг и контрол на изпълнението на учебния процес. Отчетност на проектните дейности - разработка на междинни и окончателни отчети по проекта.
Партньори
Партньори:
СНЦ "Бизнесцентър-Исперих"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 304 130 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 130 342 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз