Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 116530670 СНЦ "Бизнесцентър-Исперих"
Седалище Област: Разград Oбщина: Исперих 7400 Исперих гр.Исперих ул."Васил Левски"99
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Да бъдеш мобилен 16.12.2008 18,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна ефективност на ОУ ”Васил Априлов” град Исперих BG161PO001-4.1.01-0060-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз