Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0108-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност в "Пътпроект" ЕООД"
Бенефициент: " Пътпроект " ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: „Енергийна ефективност в „Пътпроект” ЕООД“
Дейности: Изготвяне на инвестиционен проект
Мярка 1) Топлоизолиране на външни стени, покриви, тавани на сградата и подмяна на дограма
Мярка 2) Изграждане на отоплителна инсталация с термопомпа
Мярка 3) Изграждане на сиситема за гореща вода със слънчеви колектори и комбиниран бойлер
Визуализация
Извършване на енергиен одит
Мярка 4) Енергийно ефективна оптимизация на осветителната инсталация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 905 BGN
Общ бюджет: 77 750 BGN
БФП: 38 875 BGN
Общо изплатени средства: 38 875 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 000 BGN
2015 13 875 BGN
38 875 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 044 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 250 BGN
2015 11 793 BGN
33 043 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 750 BGN
2015 2 081 BGN
5 831 BGN
Финансиране от бенефициента 38 905 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз