Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0107-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност в "Пътинвест-инженеринг" АД
Бенефициент: "Пътинвест-Инженеринг" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Енергийна ефективност в „Пътинвест-инженеринг” АД“
Дейности: Избор на изпълнител/и за дейностите по проекта
Мярка 1-Топлоизолация и PVC
Мярка 2-Рехабилитация/подмяна на отоплителна инсталация
Мярка 3-Изграждане на система за топла вода
Мярка 4-Рехабилитация/подмяна на освет. инсталация
Визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИСА 2000" ЕООД
АГЕНЦИЯ ПЪТИЩА
ЕНЕРДЖИПЛАН
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 075 BGN
Общ бюджет: 186 151 BGN
БФП: 93 075 BGN
Общо изплатени средства: 93 074 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 000 BGN
2015 33 074 BGN
93 074 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 000 BGN
2015 28 113 BGN
79 113 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 000 BGN
2015 4 961 BGN
13 961 BGN
Финансиране от бенефициента 93 075 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз