Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1104-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-11053
Наименование: Създаване на инженерингово бюро
Бенефициент: "З Дизайн България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 06.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Осигуряване на капитал за сттартиране на самостоятелна стопанска дейност, използвайки и повишавайки настоящите опит и квалификация на Кандид
Дейности: Дейност1. ИЗБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР Обявяване в подходяща медия на изискванията за длъжността. Провеждане на интервю и избор на кандидата. Назначаване
2. ЗАКУПУВАНЕ НА КОНСУМАТИВИ Първоначално закупуване на канцеларски и др. консумативи за стартиране на дейността
3. ЗАКУПУВАНЕ НА ДА – оборудване и софтуер Закупуване на лиценз за SOLID WORKS и принтер с формат А3
4. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ Поръчка на информационна табела и стикери с логото на програмата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
ДиТра ООД
СД "Параграф 1-Момчилови и сие"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 929 BGN
Общ бюджет: 19 820 BGN
БФП: 19 820 BGN
Общо изплатени средства: 19 820 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 820 BGN
2015 0 BGN
19 820 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 847 BGN
2015 0 BGN
16 847 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 973 BGN
2015 0 BGN
2 973 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз