Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175917416 Обединение "Трейс - Център" София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София 1421,ул."Козяк" № 41
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 10 Рехабилитация на път ІІІ-565 п.к. с път ІІ-56 – Шишманци BG161PO001-2.1.01-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз