Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 816009382 ЕТ „Райна Атанасова”
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца гр. Враца, УЛ. "Поп Тодор Врачански" 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма BG161PO001-4.2.01-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз