Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124649133 ЕТ "Гали-Галина Петрова"
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град ул.ДАСКАЛ ДИМИТЪР ПОПОВ N 4 , вх. А, ет. 4, ап.11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Развитие на гражданското общество и участието му в обществените процеси, чрез мрежата на читалищата” BG051PO002-2.3.02-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз