Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121662570 ЕТ " Богоя-Благой Грозданов"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. " Пиротска" № 121, партер
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Превенция на риска чрез укрепване на свлачища в с.Българене и с.Лисец, община Ловеч BG161PO001-1.4.03-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз