Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 827104942 ЕТ "Си - гал - Христин Николов"
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе гр. Русе, ул. "Иван Вазов" № 24, вх. А, ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Укрепване на свлачище по откос на бул.”Придунавски” - гр.Русе” BG161PO001-1.4.03-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз