Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160119711 "Гео-Кад-ДН2" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр.Пловдив ул."Капитан Райчо" № 40
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Цялостна реконструкция на част от път ІV-58017 Жълт камък – Узуново – Три могили и на пътен участък между с.Богданица и с.Конуш //ІV-58807/” BG161PO001-2.1.02-0022-C0001
„Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” BG161PO001-1.4.09-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз