Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117585148 Алена консулт ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе Русе, ул. „Рени” № 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм BG161PO001-4.2.01-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз