Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831172511 ЕТ Парк – арх проект Димо Петров
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, пл. Славейков № 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реконструкция на бул. "25-ти Септември" - пешеходна зона BG161PO001-1.4.05-0022-C0001
„Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” BG161PO001-1.4.09-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз