Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175861323 Консорциум "Мега Хидрострой и КО" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1421, район „Триадица", бул. „Арсеналски" № 7, ап. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на устойчиво градско развитие чрез модернизация на образователната инфраструктура в град Карнобат BG161PO001-1.1.01-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз