Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103509206 Рони колор ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Варна, ул. „Секвоя” № 10 , ет. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновление на читалища в община Добричка BG161PO001-1.1.01-0131-C0001
"Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги в ИУ-Варна" BG161PO001-1.1.07-0004-C0001
Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG051PO001-4.3.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз