Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175916321 Белослав 2010 ДЗЗД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Варна, п.к. 9009, ул. „Христо Смирненски” бл. 81, ет. 4, ап. 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Белослав – промяна на физическата и жизнена среда за жителите му, привлекателен за туристи и инвеститори BG161PO001-1.4.02-0065-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз