Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 112672053 "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Пазарджик 4400 Пазарджик бул."България" № 57, офис 304
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Сертифициране на "Екобулхарт" - качество и конкурентоспосбност 01.06.2011 16 462 12 347 6 236 12 347 12,00 Приключен
"Технология за получаване на оптична влакнеста маса с произход вторични хартии след сортиране на битов отпадък" 07.12.2012 399 734 260 262 152 343 260 262 9,00 Приключен
"По-добри условия на труд - по-висока производителност и сигурност на работното място в "Екобулхарт" ЕООД" 19.06.2013 90 098 71 988 31 145 71 988 12,00 Приключен
Внедряване на иновация: „Очистена влакнеста маса от сепарирани отпадъци от хартиени опаковки и хартии с произход битов отпадък” в Екобулхарт ЕООД 21.12.2013 5 579 940 2 869 546 2 710 489 2 869 512 20,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз