Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110034824 "Никром - Тръбна мебел" АД гр. Ловеч
Седалище Област: Ловеч Община: Ловеч 5500 Ловеч Индустриална зона
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подобряване на условията на труд и мерки за предотвратяване на рисковите фактори в "Никром Тръбна Мебел" АД 09.08.2012 102 111 81 689 22 180 81 678 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” BG051PO001-3.1.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз