Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107543940 Тревненска седмица
Седалище Област: Габрово Oбщина: Трявна 5350 Трявна „Ангел Кънчев” 33
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриране на безработни лица от област Габрово чрез обучения по професии, ключови компетентности и мотивация BG051PO001-1.1.10-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз