Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130524508 Европейски център за качество ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1784 София гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" 135, сграда Офис Експерс, ет. 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Повишаване квалификацияа и мотивацията на екипа на Европейски център за качество ООД" 26.02.2010 0 0 0 0 6,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на ISO 9001:2000 и повишаване конкурентноспособността на Метал - М - София ООД" BG161PO003-2.1.02-0137-C0001
"Въвеждане на ISO 9001:2000 за затвърждаване на конкурентните предимства на "Стилпласт 2002" ООД" BG161PO003-2.1.03-0284-C0001
По-висока енергийна ефективност - по-добра среда за всички ползващи образователните институции на община Баните BG161PO001-4.1.03-0079-C0001
Управление на качеството и контрол върху цветовете – предпоставка за успешното развитие на НЕО АРТ ООД BG161PO003-2.1.08-0279-C0001
ДИО ООД – стандарт за качество за по-успешно позициониране на пазара на оптични продукти BG161PO003-2.1.08-0291-C0001
Качество и контрол върху процесите в Елементи Груп ООД BG161PO003-2.1.08-0292-C0001
Повишаване качеството на продуктите и подобряване организацията на работа в „Аукторисс сийлънтс енд полимерс” ЕООД BG161PO003-2.1.08-0307-C0001
Универс Консулт ООД повишава своята конкурентоспособност чрез внедряване на СУК съгласно ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0458-C0001
Утвърждаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на Самиташ Металбау ООД BG161PO003-2.1.08-0457-C0001
Сертификат ISO 9001:2008 – гаранция за по-висока конкурентоспособност на Топ Мен ЕООД BG161PO003-2.1.08-0455-C0001
НЕО АРТ внедрява иновативна система за анализ и оптимизация на производствения процес BG161PO003-1.1.04-0012-C0001
Стилпласт 2002 стартира електронна продукция на PVC дограма BG161PO003-2.1.12-0650-C0001
Внедряване на ERP система в Топ Мен ЕООД – гаранция за по-висока конкурентоспособност BG161PO003-2.1.12-0651-C0001
Оптимизация на процесите в Атиа Принт ООД – гаранция за успешно развитие и привличане на нови клиенти BG161PO003-2.1.12-0374-C0001
Изграждане на конкурентна бизнес атмосфера, с грижа към околната среда от Кейбъл Груп ООД BG161PO003-2.1.12-0376-C0001
НЕО АРТ ООД – инвестиция за по-добра организация на производството BG161PO003-2.1.12-0399-C0001
Иновация от Атиа ООД за ефективна видео файлова операционна система BG161PO003-1.1.06-0009-C0001
Атиа Принт ООД въвежда иновативен производствен процес BG161PO003-1.1.04-0066-C0001
Онлайн система за изработване и отпечатване на календари от дома и офиса BG161PO003-1.1.05-0031-C0001
„Универсална платформа за разработване на виртуални файлови системи” BG161PO003-1.1.05-0030-C0001
Инвестиция за ефективно и екологично производство в Атиа Принт ООД BG161PO003-2.1.13-0494-C0001
"Разработване на интелигентен споделен дисков "масив"" BG161PO003-1.1.06-0065-C0001
"Клъстер Мъжка Мода - ефективен инструмент за насърчаване конкурентоспособността на българските предприятия на международните пазари" BG161PO003-2.4.02-0087-C0001
Конкурентоспособност чрез внедряване на енергоефективно производствено оборудване в КАМБЕРОВ ЕООД BG161PO003-2.3.02-0153-C0001
„Интегриран процес на роботизирано рязане и заваряване с общо CAD/CAM програмиране” BG161PO003-1.1.07-0372-C0001
„АПОЛОН - 95 ЕООД въвежда иновативен производствен процес“ BG161PO003-1.1.07-0550-C0001
Внедряване на 6-осен декартов робот за заваряване в производството на Кимекс ООД BG161PO003-1.1.07-0551-C0001
Внедряване на иновативния продукт UniVersum Start от Юнисофт-Инженеринг ООД BG161PO003-1.1.07-0361-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз