Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115756766 Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул.”Булаир” №26
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Разработване на планове за управление на риска от наводнения 29.09.2012 2 393 868 2 393 868 0 2 356 198 48,73 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
“Разработване на планове за управление на речните басейни” 07.04.2009 49,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекции на реки "Манастирска" и "Лъкинска" в участъка им в урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив BG161PO001-4.1.04-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз