Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000665612 Национален природонаучен музей- София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София р-н Средец, п.к. 1000, бул. Цар Освободител 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Развитие на научния потенциал в областта на фаунистичното разнообразие и опазването на природната среда 28.08.2009 24,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк "Витоша" - Фаза II" BG161PO005-3.0.07-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз