Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 812117211 Издателска къща “Черноморски фар” ООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул. “Милин камък” № 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между Бургаския свободен университет и регионалните медии (Разработване на технология за студентски практики по журналистика) 17.06.2008 18,50 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
За децата с отговорност: осигуряване на енергийня ефективност в ОДЗ №2 - гр.Средец и ЦДГ - с.Дебелт, допринасяща за устойчиво развитие на община Средец BG161PO001-4.1.03-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз