Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107047078 „Радио Севлиево” ЕООД гр. Севлиево
Седалище Област: Габрово Oбщина: Севлиево 5400 Севлиево ул. “Стефан пешев” №87
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Професионално обучение за достигане на европейски стандарти и качествено образование 17.06.2008 18,47 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд в "Хоталич" ЕООД гр. Севлиево BG051PO001-2.3.02-0061-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз