Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121886344 "Централ 52" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Цар Борис III" 41 хотел Форум
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Оптимизиране на бизнес средата чрез повишаване професионалната подготовка, езиковите и компютърните компетенции на заети в хотелиерството и ресторантьорството лица" 29.12.2008 16,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на иновативен модел за оценка на придобитите качества и умения по вереме на заетост сред младeжи BG051PO001-7.0.01-0119-C0001
Подкрепа за ефективно социално включване на обезкуражени младежи чрез модел на взаимопомощ BG051PO001-7.0.07-0150-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз