Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 825363070 ЕТ"Иван Зонков" гр.Пловдив
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул."Райко Даскалов"53, ет 2, офис -25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на - ОУ “В.Левски” гр. Златоград, СОУ “Св.Княз Борис І-ви” с.Старцево и ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с. Долен,община Златоград" BG161PO001-4.1.01-0007-C0001
Ремонт и реконструкция на сградите на НУ „Васил Априлов”, ОДЗ „Снежанка” и Детски ясли – гр. Рудозем BG161PO001-4.1.01-0045-C0001
‹‹По добри условия и среда на обитаване в образователното обслужване, предоставяно в село Върбина и района от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ОДЗ “Елица” – град Мадан, община Мадан›› BG161PO001-4.1.01-0046-C0001
„ПАРТНЬОРСТВО И ПРИЯТЕЛСТВО В ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ” BG161PO001-4.2.01-0044-C0001
„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в община Мадан” BG161PO001-4.1.02-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз