Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117666883 ФЛАЙ
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул.АЛЕКСАНДРОВСКА № 9 ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе” BG161PO001-1.1.01-0010-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на 7 училища на територията на град Русе BG161PO001-1.1.09-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз