Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000522354 Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. Велико Търново №21 п.к.385
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Конкурентни на пазара на труда 07.03.2012 88 449 88 449 0 88 449 15,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Оптимизиране и развитие на човешките ресурси във фирма БТБ България АД 14.12.2009 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на конкурентноспособността и привлекателността на фирмата "Антоан Вилл" ЕООД гр.Русе чрез инвестиции в човешкият капитал BG051PO001-2.1.16-0110-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз