Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108505112 ЕТ Медиа - Райна Щерева
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали бул. България 53, вхБ, ет 2, ап.5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на образователна инфраструктура в община Сунгурларе чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-4.1.03-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз