Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130428805 Сдружение "НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 2135 Яна гр. София, район "Оборище", бул. "Дондуков" 11, ет. 6
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Посредничество и електронни услуги - нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване 05.11.2010 97 319 97 319 0 97 311 12,00 Приключен
Иновативни мерки в сферата на професионаланата рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания 29.02.2012 191 970 191 970 0 191 951 12,00 Приключен
Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания 23.04.2013 174 755 174 755 0 174 755 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Провеждане на студентска практика по тема “Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от СФ” 30.09.2009 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз