Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117085223 "Антоан Вилл" ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе бул. Христо Ботев 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"ISO 9001:2000 - гаранция за по-висока конкурентноспособност" 02.09.2008 0 0 17 238 0 12,00 Прекратен
"Повишаване на компетенциите и адаптивността на служителите на Антоан Вилл ЕООД" 17.12.2009 36 959 29 198 12 720 29 198 12,00 Приключен
Подобряване на конкурентноспособността и привлекателността на фирмата "Антоан Вилл" ЕООД гр.Русе чрез инвестиции в човешкият капитал 31.01.2013 97 042 77 634 19 598 77 634 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ТРАНСФЕР НА НЕМСКИ ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ КЪМ ПРОМЕНЯЩАТА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА BG051PO001-7.0.07-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз