Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131414235 Принтек България ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, р-н Витоша, бул. България № 11, бл.В, ет.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за заетост BG051PO001-1.1.11-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз