Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176789784 "Обединение "За намаляване на административната тежест" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1309 София ул. "Зайчар" 163 А, София 1309
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление" BG051PO002-3.1.07-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз